Fritidsbolig

Det er over 420 000 fritidsboliger i Norge. Flere av disse blir brukt til overnatting uten tilstrekkelig brannvarsling samtidig som lett omsettelige verdier er tilstede relativt usikret etter avreise. I Norge er samtidig en stor andel av fritidsboligene plassert i omgivelser det kan være bra å ha god kontroll mht vær, vind, snø og temperatur i sin fritidsbolig når en ikke selv er tilstede.

Med NorAlarms løsninger kan en kombinere varmestyring, alarm, kameraovervåking inne og ute og en rekke andre funksjoner og tjenester så lenge det er strøm og enten bredbånd eller mobildekning i området.